Cleanbed

CleanBed trekk til solsenger. Hygienisk og praktisk overtrekk til utendørs solsenger og solstoler. CleanBed solsengtrekk er designet for deg som er opptatt av hygiene og velvære. Uunnværlig på solreisen. CleanBed AS

BETINGELSER
 (Please scroll down for English version)

Alle kostnader knyttet til kjøpet, varer og frakt, vil fremkomme i kjøpsprosessen. Priser er oppgitt i NOK og inkluderer merverdiavgift på 25%. CleanBed AS tar forbehold om feil på priser eller feil som følge av tekniske problemer. 

BETALING
Du kan betale med Visa og MasterCard hos oss. Vi benytter oss av tredjepartsleverandør (Stripe) som er sertifisert på høyeste nivå av VISA. 

FORSENDELSER
Vi sender våre pakker med Posten Norge etter deres satser. Etter avtale kan du hente varen hos oss. 
Det er kjøpers ansvar å sørge for at riktig adresse og postnummer oppgis når du handler i nettbutikken vår. Dersom pakken ikke hentes innen 14 dager på postkontoret vil den returneres til oss og kjøper vil bli belastet med et gebyr på inntil 300 kr. Dersom vi må sende pakken på nytt pga uavhentet vare, eller feil utfylte opplysninger må du som kunde betale den ekstra kostnaden. 

PERSONVERN
Vi vil behandle dine personopplysninger konfidensielt og vil ikke under noen vilkår gjøre de tilgjengelig for andre.

Våre kjøpsbetingelser gjelder for alle varer vi selger.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi gir gjerne råd og ønsker å gi deg en hyggelig handleopplevelse hos oss.  

ANGRERETT

Angrerettsloven av 2014 gjelder ved alle kjøp foretatt i vår nettbutikk. Det vil si at du har 14 dagers full returrett fra du mottar varen. Angrettsskjema ligger vedlagt din ordrebekreftelse.  Om du foretrekker det kan du også gi oss beskjed per e-post, men vi må ha skriftlig tilbakemelding fra deg før du returnerer en vare. 

Dersom vi ikke opplyser deg om angreretten din har du i følge loven 12 måneders returrett

Vi forutsetter at du leverer varen tilbake i samme stand og innpakning som du mottok den. Dersom du ikke kan bruke den samme returemballasje må du selv bære kostnadene ved kjøp av ny og egnet emballasje. Du må selv betale omkostningene ved retur av varen når du benytter deg av angreretten. 

Så fort vi har mottatt returen fra deg vil du få refundert kjøpesummen til den samme kontoen du benyttet når du betalte.  
 

REKLAMASJON

Opppdager du feil eller mangler på produkter kjøpt fra CleanBed må du innen rimelig tid gi beskjed til oss via e-post eller telefon. Du vil da få tilsendt en frankert returseddel og kan sende ditt produkt kostnadsfritt i retur til oss. Blir reklamasjonen godkjent vil vi dekke alle utgifter ved behandling av reklamasjonsproduktet og du vil få tilsendt tilsvarende feilfri vare.

Last ned Angrerettskjema her (PFD)

Cleanbed_logo.png

TERMS AND CONDITIONS

All costs in connection with the purchase, goods, and carriage, will be disclosed during the purchase process. Prices are stated in NOK, and include VAT of 25%.

CleanBed AS accepts no liability for any errors in prices or errors due to technical problems.

 

PAYMENT

Visa and MasterCard are accepted as payment. We use a third-party supplier (Stripe) with the highest security certification approved by Visa.

 

SHIPMENTS

Our parcels will be sent via Posten Norge, and in accordance with their rates. Products may be collected subject to agreement in advance.

It is the responsibility of the purchaser to ensure that the correct address and postcode are provided when using our online shop. If a parcel has not been collected at the post office within 14 days, it will be returned to us and the purchaser will be charged a fee of up to NOK 300. If the parcel has to be dispatched again due to failure to collect, or due to incorrect details, you as the customer will be responsible for covering the additional cost.

 

PERSONAL DATA AND PRIVACY

Your personal data will be treated as confidential, and will under no circumstances be made available to others.

Our terms and conditions of purchase apply to all products sold by us.

Please contact us if you have any questions. We are happy to give advice, and would like to ensure that you have an enjoyable shopping experience.

 

STATUTORY CANCELLATION RIGHT

All purchases made from our online shop are subject to the Norwegian Cancellation Act of 2014 (angrerettsloven). This means that you have 14-day cooling-off period during which you have the right to return the goods.

A cancellation form will be attached to your order confirmation.  You are also welcome to notify us via e-mail, but we do require a written statement from you before you return a product.

If we fail to make you aware of your statutory cancellation right, you have, by law, a 12-month right of return.

This is on condition that the product is returned in its original condition and packaging.  If you are unable to use the same packaging for the return, you will have to carry the cost of new and suitable packaging. When you use your statutory cancellation right, you will have to carry the costs of the return.

As soon as we have received the product in return, we will refund the purchase amount by crediting the account from which the payment was made.

 

COMPLAINTS

If you discover defects or shortcomings in products purchased from CleanBed, you are obliged to notify us of this via e-mail or telephone within a reasonable period of time. You will then receive a prepaid return label and can return the product to us free of charge.  If the complaint is accepted, we will cover all costs linked to the handling of the product, and you will receive an equivalent, undamaged product as replacement.

Download cancellation form here (PDF)